Námořní slepota

  • Autor: Michael Romancov
  • Vydavateľstvo: N media a.s.
  • Dátum vydania: 12.05.2022
  • Edícia: Edice N
  • Počet strán: 240
  • Rozmer: 145 x 205 mm
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-88433-10-1

Produkt bude dostupný až 12. mája 2022, odosielame ho nasledujúci deň.


More je pre väčšinu z nás predovšetkým symbolom letnej dovolenky. Lenže na moriach a oceánoch sa toho odohráva oveľa viac. Majú mimoriadny význam pre fungovanie súčasnej spoločnosti a hrajú nezastupiteľnú úlohu v prepojení nášho sveta: predstavujú kľúčové dopravné tepny, zdroj obživy pre miliardy ľudí, ovplyvňujú klímu a medzinárodné mocenské vzťahy.

Politický geograf Michael Romancov odhaľuje podstatu fenoménu tzv. námornej slepoty, ktorý nepostihuje zďaleka len Stredoeurópanov. Sprevádza čitateľa mnohými dobrodružstvami od prvých námorných objavov, vďaka ktorým sa Európania vydali na more a z Európy sa tak stalo mocenské a hospodárske centrum sveta, cez turbulentné 20. storočie až po súčasnosť, kedy sa ťažisko svetových ekonomických aktivít vracia do pacifickej Ázie.

Námorná slepota odhaľuje prehliadaný význam morí pre rozvoj obchodu a moci a otvára tak nové obzory nášmu premýšľaniu o súvislostiach moderného sveta.


O autorovi:

Michael Romancov je politický geograf, pedagóg a publicista. Pôsobí na Inštitúte politologických štúdií na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej a na Metropolitnej univerzite Praha. Venuje sa politickej geografii, geopolitike a Rusku. Absolvoval štúdium občianskej náuky na Pedagogickej fakulte UK a politológie na Filozofickej fakulte UK a na Fakulte sociálnych vied UK, kde získal doktorát v odbore politická veda, v špecializácii politická geografia. V Deníku N pravidelne publikuje svoje zasvätené komentáre. 


„Ak sa chcete dozvedieť, akým zásadným spôsobom utvárali náš svet oceány a moria, lode a ponorky, námorníci a objavitelia, námorný obchod a boje, potom ste si nemohli zvoliť lepší spôsob. Keď otvoríte túto knihu, ocitnete sa na kapitánskom mostíku vedľa Michaela Romancova, ktorý doslova naviguje naprieč históriou a svetovým oceánom a strhujúcim spôsobom zaznamenáva momenty, udalosti a procesy, ktoré mali podstatný vplyv na dejiny ľudstva. Darí sa mu to predovšetkým vďaka vynikajúcej erudícii a schopnosti čitateľne zasadzovať fakty do širokého kontextu. Práve Michael Romancov a snáď ešte kapitán Jack Sparrow dokážu nadchnúť nás suchozemcov pre more, lode a dobrodružstvá.“

David Šanc, antropológ a politológ


Máte otázku, potrebujete poradiť? info@dennikn.sk / 02 212 044 00